دسته: اشعار و دلنوشته ها

عرفه

بسم الله الرحمن الرحیم در عرفه همآوا با نجوای اباعبدا… الحسین علیه السلام با عرفانی خداگونه ، سر برآستان کبریایی حضرت حق می سائیم تا زنگارها فرو ریزند و اشکها غبار منیت ها ، خودیت ها و فزون خواهی ها بزدایند و سبکبال قدم بر…

عید ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم ولایت کمال رسالت است. رسالت بی ولایت موجودی ناقص الخلقه است. حجت الهی بر این معنا که “الیوم اکملت لکم دینکم” صدق این ادعاست. ولایت میوه و ثمرۀ رسالت است و شجرۀ رسالت چنانچه بارور و بالنده شود و به بار…

سالار شهیدان حضرت اباعبدالله علیه السلام

شـوق تو بهـر وصـل صبـوری گـداز بـود در اوج با لهیبِ دلـت هم تـراز بود یک لـحظه تا وصـال دگـر بیشتر نمـانـد امّا به چشمِ شوقِ تو عمری دراز بود از جان چو دست شستی و کردی ز خون وضو محرابِ قتلگاهِ توهم در نماز…